Raamatupidamisteenus:

Algdokumentide kontroll ja töötlemine
Ostu- ja müügiarvete sisestamine
Panga ja kassadokumentide sisestamine
Ostu- ja müügireskontro arvestus
Finantsnõuete ja – kohustuste arvestus
Laoarvestus
Põhivara arvestus
Põhiaruannete (bilanss, kasumiaruanne jm) koostamine
Maksuarvestus-ja aruandlus (deklaratsioonide koostamine ja esitamine)

Palgaarvestus:

Igakuine töötasude, lisatasude, preemiate arvestamine
Palgalehtede koostamine
Puhkusetasude arvestamine
Haigusrahade arvestamine
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile

Muud teenused:

Raamatupidamise sisseseadmine (raamatupidamise sise-eeskirja ja kontoplaani koostamine)
Eelnevate perioodide korrastamine
Majandusaasta aruande koostamine ja sisestamine Äriregistri portaali
Statistiliste aruannete koostamine
Perioodi koondaruannete koostamine kiirtööna (bilanss, kasumiaruanne ja muud vahearuanded) ametiasutustele
Raamatupidamisalased konsultatsioonid
Finantsanalüüs
Kliendi esindamine ametiasutustes