Raamatupidamisteenus
Kanded 1-25 40 EUR
Kanded 26-50 70 EUR
Kanded 51-100 100 EUR
Kanded 101-150 150 EUR
Kanded 151-200 190 EUR
Kanded 201-300 270 EUR
Kanded üle 300 kokkuleppel
Deklaratsioonide koostamine ja esitamine 8 EUR / tk
Palgaarvestus 6 EUR / inimene
Muud teenused
Raamatupidamise sisseseadmine (sise-eeskirja ja kontoplaani koostamine) kokkuleppel
Eelnevate perioodide korrastamine kokkuleppel
Raamatupidamise aastaaruande koostamine ning sisestamine Äriregistri portaali alates alates 75 EUR / tk
Statistiliste aruannete koostamine 20 EUR / tk
Perioodi koondaruanded kiirtööna (bilanss, kasumiaruanne ja muud vahearuanded) ametiasutustele 20 EUR / tk
Finantsanalüüs kokkuleppel
Raamatupidamisalased konsultatsioonid (püsikliendile 1 h tasuta) alates 25 EUR / tund
Kliendi esindamine ametiasutustes kokkuleppel
Hindadele lisandub käibemaks 20%.