Pakume Teile väga heal tasemel, seadusandlusega kooskõlas olevat raamatupidamisteenust läbi individuaalse lähenemise.

Teostame raamatupidamisarvestust algdokumentide sisestusest kuni bilansi ja raamatupidamise aastaaruande koostamiseni. Samuti teostame töid Teie soovi korral valdkondades nagu näiteks palgaarvestus, laoarvestus, Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti deklaratsioonide koostamine, aruandlus või muu sarnane töölõik. Lisaks pakume finantsanalüüsi koostamise teenust. Vajadusel teostame ka eelnevate perioodide raamatupidamisarvestust. Oleme valmis töötama ka Teie juures kohapeal Teile sobival ajal.

Raamatupidamisteenus on suurepäraseks lahenduseks finantsarvestuse korraldamisel eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mittetulundusühingutele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele, kelle tegevusmahtu ning eripära arvestades ei ole otstarbekas palgata oma finantspersonali. Meie teenust kasutades ei ole vaja kulutada lisaraha raamatupidaja palgale, tema töökoha sisse seadmisele, täiendkoolitustele ega raamatupidamise tarkvarale. Kompleksne raamatupidamisteenus arvestab iga ettevõtja eripärasid, aitab kokku hoida tööjõu- ja halduskulusid ning võimaldab ettevõtte omanikel ning personalil keskenduda tegevuse põhieesmärkidele.

Kasutame oma töös raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva.

Võtke meiega ühendust ja koostame Teile just Teie ettevõtte spetsiifikast lähtudes personaalse pakkumise.